петак, 12. септембар 2014.

ДАРИВАЊЕАУДИ
Драгана Младеновић

мене је препознао
мене лично а не
оне улизице из синдиката
мени је лично рекао
да у фирми
само у мене има поверење
само је мене препознао
мене лично
мени је дао кључеве да му
препаркирам ауди
после ме је питао шта о њему
говоре колеге рекао сам
му да ја не мислим да је
лопов него паметан
човек јер не може
глупак тако да се
обогати у србији
ако није способан
а све остало је
завист

Из зборника социјалне поезије
,,До зуба у времену“, Пресинг, Младеновац, 2014.
Политика, субота 9. август 2014. (Култура, уметност, наука)