Конкурси

Рубрика конкурси је на линку.

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Satirične priče 3“.

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju satirične priče koje nisu publikovane u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljene u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalju se do tri stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice.

drugom delu se predstavljaju objavljene knjige satiričnih priča. Šalju se do tri stranice A5 formata (iz jedne knjige). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja.

Тreći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve priče i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju od do 15avgusta 2021godine na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

Kњижевни клуб ,,Миодраг Петровић" из Баточине

РАСПИСУЈЕ
ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС
ПРОПОЗИЦИЈЕ:
– Послати једну песму;
– Тема: слободна;
–Дозвољено је и ћирилично и латинично писмо, уз обавезну употребу слова ć, č, š, ž;
– Песма да има до тридесет два стиха;
– Радове слати обавезно у три примерка под шифром. Неће се оцењивати радови учесника који буду слали више радова под различитим шифрама или радови потписани пуним именом и презименом;
– Рукописи се неће враћати;
– Радове слати у једном затвореном коверту без адресе ко шаље и у који ће се ставити посебан затворен коверат на коме исписати само шифру. У том коверту треба да буду назначени разрешење шифре (име и презиме) и адреса пошиљаоца са бројем телефона .
– Радове слати на адресу:
Књижевни клуб ,,Миодраг Петровић"
Његошева 7, Баточина 34227 Баточина, Србија
са назнаком “За конкурс“.
Осим поштом, може и електронски да се пошаље материјал за конкурс на мејл: k.klubmiodragpetrovic@hotmail.com са назнаком "за конкурс".
Уколико се рад шаље имејлом, онда треба да иду у два одвојена Ворд фајла: у првом су песме потписане шифром, а у другом је решење шифре с пуним именом и презименом, адресом, бројем телефона и имејл адресом.
Радове слати у Ворду (Word), Тајмс њу роману (Times New Roman), величина слова 12, ћириличним или латиничним писмом.
Избор најбољих радова извршиће жири који ће прогласити резултате и рангирати их на: (1, 2 и 3 место).
Жири ће одабрати и песме за похвалу.
– Конкурс је отворен од 01. јуна до 31. јула 2021 године.
– Информације путем имејла: miki076@hotmail.com и k.klubmiodragpetrovic@hotmail.com.
Проглашење победника и додела награда одржаће се у склопу ПЕТОГ МЕЂУНАРОДНОГ ПЕСНИЧКОГ МАРАТОНА, који ће се одржати средином јесени.

Књижевни клуб „Глубочица” Лесковац расписује

КОНКУРС
За
Зборник радова „Глубочица између обала”:
Тема: Песничка лира мога краја
Позивамо Вас да учествујете у

нашем конкурсу и пошаљете своје песме које су инспирисане природом и лепотама
родног краја.
Услови конкурса:
-         
Конкурс је отворен за све ствараоце који пишу на
српском језику.
-         
Сваки аутор може послати само једну песму.
-         
Песме слати у Wорд-у, фонтом Times New Roman,
величина
величина фонта 12,
ћириличним писмом.
-         
Текст песме не сме бити дужи од једне странице А4
формата.
-         
Песме доставити најкасније до 20. септембра на
-         
Слањем радова на овај конкурс одговорно тврдите
да су послате песме ваше ауторско дело.
Одабрани радови биће објављени у
зборнику радова „Глубочица између обала”, а аутори ће бити позвани да учествују
у промоцијама овог зборника у Лесковцу и околини.
Све информације у вези са
детаљима конкурса можете добити на мејл: kkglubocica.leskovac@gmail.com 
Библиотека и Клуб књиге „Бранко Радичевић“ из Житишта објављују Књижевни конкурс БАНАТСКО ПЕРО 2021. за

НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРИЧЕ, ПЕСМЕ, АФОРИЗМЕ

Право учешћа на Књижевном конкурсу имају сви аутори који пишу на српском језику. Радови се примају до 20. августа 2021. године. Радове слати на адресу: Библиотека „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, Иве Лоле Рибара 1, 23210 ЖИТИШТЕ - за "Банатско перо" или на мајл: biblioteka_zitiste@yahoo.com

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Прозаисти достављају највише три (3) приче, до 80 редова куцаног текста у два примерка под шифром.

2. Песници достављају највише пет ( 5) песама у два примерка под шифром.

3. Афористичари достављају највише двадесет (20) афоризама под шифром.

Решење шифре са краћом биографијом, бројем телефона, мејл адресом, кућном адресом, приложити уз радове у посебном коверту.

НАПОМЕНА:

- тема је слободна

- приче и песме за децу, сатирична и хаику поезија се неће разматрати,

- један аутор може конкурисати у сва три жанра - под истом шифром,

- радови морају бити откуцани, одштампани,

- радови приспели на Конкурс се не враћају,

-рукописи који не одговарају условима Конкурса неће бити прихваћени,

- сва права задржава организатор конкурса.

Жири, који именује Организациони одбор, ће одабрати радове који ће бити објављени у Зборнику. Аутори, чији су радови одабрани за објављивање, добијају по један примерак Зборника. Аутори најбољих радова добијају дипломе "Бело перо". Промоција Зборника и додела признања ће бити у другој половини октобра 2021. године у Житишту. За сва обавештења можете се обратити на телефон 023/ 3821-275, или на мејл: biblioteka_zitiste@yahoo.com

Правилник књижевног конкурса "Банатско перо 2021." можете погледати на следећем линку: Банатско перо 2021


DVA KONKURSA ZA PRIČU

 

XX KONKURS ZA NAJKRAĆU KRATKU PRIČU

 

Izdavačka kuća „Alma” organizuje XX konkurs za najkraću kratku pričuŠalju se do tri neobjavljene priče ne duže od 15 redova (900 znakova). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku (pošto priče skeniramo, više nisu potrebna tri primerka), potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti (koja se stavlja u veću kovertu s pričama), gde se navode i osnovni podaci o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom (sve priče trеba kopirati u samo jedan fajl, zajedno s kratkom biografijom), i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju. 

Radovi se šalju na adresu:

 

Alma
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili

Alma.izdavackakuca@yahoo.com

 

Svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primiliUkoliko vam ne odgovorimomolimo vas da priče pošaljete ponovo. 

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2021. godine. Žiri će proglasiti pobednike 15. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen.
Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu 
www.alma.rsNa ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa.

 

I KONKURS ZA PRIČU

 

Izdavačka kuća „Alma” organizuje I konkurs za pričuŠalju se do tri neobjavljene priče DUŽE od 1.800 znakova (i razmak između reči se računa kao znak) a kraće od 7.000 znakova. Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti (koja se stavlja u veću kovertu s pričama), gde se navode i osnovni podaci o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom (sve priče trеba kopirati u samo jedan fajl, zajedno s kratkom biografijom), i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju. 

Radovi se šalju na adresu:

Alma
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili

Alma.izdavackakuca@yahoo.com

 

Svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primiliUkoliko vam ne odgovorimomolimo vas da priče pošaljete ponovo. 

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2021. godine. Žiri će proglasiti pobednike 20. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen.
Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu 
www.alma.rsNa ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa.

Удружење књижевника „Бранко Миљковић“ из Ниша и Омладински савет Ниша

Расписују 

19 међународни песнички конкурс

„ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТА“ 

Услови конкурса:

 

1.      Право учешћа имају сви песници света;

2.      Сваки аутор може послати једну до три необјављене песме;

3.      Тема слободна;

4.      Песму/песме доставити на српском, хрватском, бошњачком, црногорском, ћириличним или латиничним писмом. Ако је на неком другом језику, обавезан је превод;

5.      Песме потписане пуним именом и презименом, адресом и бројем телефона слати у једном примерку;

6.      Песма не сме бити дужа од 20 стихова

7.      Радове слати на maill адресу: omladinskisavetnisa@gmail.com или  majorpesnik@gmail.com или поштом на адресу:Омладински савет Ниша,ул. Вожда Карађорђа бр.16 18000 Ниш

8.      Песме које не испуњавају услове неће се узимати у обзир;

9.      Учесницима конкурса се не плаћа ауторски хонорар;

10.  Радови се не враћају.

11.  Конкурс је отворен до 31.07.2021.године.

 

По завршетку конкурса Стручни жири ће изабрати најбоље песме, а Удружење књижевника „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ штампаће Зборник „ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТА“, чија ће се промоција одржати почетком месеца октобра 2021 године.

Ауторима три најлепше песме, по мишљењу жирија, биће штампана заједничка књига песама, чије ће објављивање и промоција бити идуће године

Резултати конкурса биће познати у другој половини месеца септембра, ове године и биће објављени на овом истом месту. Ближа обавештења на телефоне: 060/6137282 (Мајор); 061/1839086 (Божа) или 062/1345116 (Ера)

Konkurs za nagradu „Đura Đukanov“

Народна библиотека „Јован Поповић“ из Кикинде је седамнаести пут расписала наградни литерарни конкурс „Ђура Ђуканов“. Награда се, по пропозицијама, додељује за најбољу збирку прича аутора млађег од тридесет пет година писану на српском језику, под условом да рукопис претходно није био објављиван у целости или у деловима. Награда подразумева штампање књиге џепног формата, у тврдом повезу и тиражу од 350 примерака.
Рок за достављање рукописа је 30. јун 2021. године. Рукописе достављати искључиво у електронском формату на следећу адресу: konkurs_djukanov@hotmail.com  с назнаком  „За литерарни конкурс Ђура Ђуканов“.
Рукописи морају да буду потписани пуним именом и презименом, те да садрже информације о години рођења, адреси становања, броју телефона и и-мејл адреси.
Рукописи који не садрже све неопходне податке или су послати у неодговарајућем формату неће бити уврштени у конкуренцију.
У жирију за доделу награде „Ђура Ђуканов“ налазе се Огњенка Лакићевић, Угљеша Шајтинац и Младен Весковић.
 Досадашњи добитници награде „Ђура Ђуканов“ су: Бранко Ћурчић из Сомбора (2005), Марица Пушкаш из Новог Сада (2006), Биљана Ћућко из Батајнице (2007), Драгана Дукић из Кикинде (2008), Ивица Миларић из Новог Сада (2009), Душан Вејновић из Новог Сада (2010), Драгослава Барзут из Врбаса (2011), Бојан Кривокапић из Новог Сада (2012), Дејана Савић из Крагујевца (2013), Далибор Пејић из Београда (2014), Јелена Маринков из Кикинде (2015), Аљоша Љубојевић из Бијељине (2016) и Милана Грбић из Кикинде (2017), Ана Милош из Београда (2019)  и Павле Алексић из Београда (2020).
Одлуку о победнику жири ће донети најкасније до 1. 9. 2021. године.
Награда ће лауреату бити званично уручена у Народној библиотеци „Јован Поповић“ у Кикинди 19. 1. 2022. године, на дан рођења Ђуре Ђуканова, значајног банатског писца, годину дана по расписивању конкурса.

Sremskokarlovački pesnički brodovi – KONKURS 2021.


Udruženje građana SK_ART iz Sremskih Karlovaca raspisuje 7. Međunarodni pesnički konkurs Sremskokarlovački pesnički brodovi 2021.
Konkurs je raspisan u dve kategorije:
„Ima neka tajna veza” (pesme inspirisane Sremskim Karlovcima i poezijom Duška Trifunovića)
„Postoji reč koja vredi tek kad se oćuti” (Miholjsko leto, Đorđe Balašević)
USLOVI KONKURSA
– Poslati jednu pesmu (za jednu ili obe kategorije), dužine od 12 do 24 reda:
– Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i obavezno elektronsku adresu.
– Pesme mogu biti napisane na BhSCg jezicima. Ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
– Obavezna kraća biografija autora.
– Konkurs traje od 12. maja do 6. jula2021. godine.
– Pesme slati na elektronsku adresu: pesnickibrodovi@gmail.com
– Pravo učešća imaju autori iz celog sveta stariji od 17 godina. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.
Pesme slati isključivo u jednom Word dokumentu i obavezno naznačiti kategoriju za koju se konkuriše. Dokument nazvati imenomi prezimenom autora.
Svi pesnici učesnici treba da pošalju po jednu pesmu i mogu konkurisati u obe kategorije.
Radovi moraju biti napisani slovima srpske latinice ili ćirilice (sa upotrebom dijakritičkih znakova – č, ć, š, ž, đ). Pesme slati na jednom od jezika: srpskom (ćirilično i latinično pismo), hrvatskom, hrvatsko-srpskom ili srpsko-hrvatskom i na BHS jeziku regiona. Pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem jeziku uz prevod.

Raspisan konkurs za ediciju PRVA KNJIGA Matice srpske
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta. Pesme moraju biti autorske. Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, udruženje „SK-ART“, ne snosi odgovornost. Troškove dolaska / odlaska i boravka u Sremskim Karlovcima za vreme festivalu snose pesnici. Konkursna komisija će proglasiti po tri pobedničke pesme u obe kategorije koje će biti i nagrađene. Svakom autoru koji bude ušao u uži izbor, pripada po jedan primerak Zbornika koji će moći da se lično preuzme.
Imena nagrađenih učesnika, kao i tačan termin i lokacija održavanja manifestacije Sremskokarlovački pesnički brodovi 2021. biće naknadno objavljen na Fejsbuk stranici festivala.
Za sve eventualna pitanja dostupan je imejl pesnickibrodovi@gmail.com

 

PESNIČKI KONKURS no.2

Alternativna radionica Reč u tehničkoj saradnji sa Domom kulture Čačak uz podršku P.S. fashion a u organizaciji Darka Mlađenovića raspisuje : Drugi pesnički konkurs „Pesma o Čačku“ Tema: Gradska priča Konkurs je otvoren od 24. maja do 01. avgusta 2021 godine. Prva nagrada je novčana ( 30.000 din)

Rezultati će biti objavljeni na fb stanici: Konkurs- Pesma o Čačku Uslovi konkursa: – Poslati tri neobjavljivane pesme na srpskom jeziku - Najmanje jedna pesma mora biti na zadatu temu – Poslati pesme u word-u, veličina fonta 12, koristeći slova č, ć, ž, š, ćiriličnim ili latiničnim pismom. – Pesme potpisati šifrom – u drugoj koverti napisati razrešenje šifre sa podacima : ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i elektronska adresa. Adresa za slanje je : Alternativna radionica reč Konkurs- Pesma o Čačku Ul. Miloša Ćosića 14 32.000 Čačak

Удружење „Вршачки књижевни клуб“ из Вршца, у циљу неговања књижевног стваралаштва, уз финансијску подршку Града Вршца, расписује КЊИЖЕВНИ КОНКУРС под називом „Вршачка поетска сусретања 2021.“

Позивамо све заинтересоване из земље и иностранства да са својим радовима до две необјављене песме, кратке приче или десет афоризама учествују на расписаном књижевном конкурсу (само у једном жанру и не дуже од једне стране, на слободну тему). Радове потписане пуним именом и презименом аутора, са адресом и контакт телефоном, послати само електронском поштом на е-маил: vrsacki.knjizevni.klub62@gmail.com најкасније до 30.06.2021. године Најквалитетнији радови ће бити штампани у Зборнику „Вршачка поетскасусретања 2021.“. Резултати конкурса биће објављени у септембру месецу.

За``Вршачки књижевни клуб`` п р е д с е д н и к Слободан Ђекић, с.р.

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕГ АФОРИСТИЧАРА

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ и ове године традиционално расписује Конкурс за афористичара године. Награђени добијају дипломе Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:

1. награда - 5 дана за две особе
2. награда - продужени викенд за две особе
3. награда - викенд за две особе
Ове године афористичари шаљу до 20 објављених или необјављених афоризама који су написани током 2020/21. године, а који нису објављени у књигама аутора. Афоризме слати електронском поштом под шифром, а решење шифре у посебном мејлу (један мејл - афоризми под шифром, други мејл - решење шифре). Обичном поштом афоризме слати у четири примерка под шифром, решење шифре доставити у посебној коверти. Рок за приспеће радова је 1. јул 2021. године. Комисија у саставу: - др Слободан Симић, афористичар, председник комисије - Нешко М. Илић, афористичар - Зоран Богдановић, афористичар - Љиљана Ракић, библиотекар одлучиће се за најбољег афористичара, 13. Конкурса за афористичара године. Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 26. јул 2021. године. Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу. Радове слати на адресу: Библиотека "Љубиша Р.Ђенић" Златиборска 1, Чајетина Телефон: 031-3831-380 e-mail: ljubisardjenic@mts.rs

KONKURS "SATIRA FESTA 2021"

Upravni odbor Beogradskog aforističarskog kruga raspisuje Konkurs za učešće i dodelu nagrada na XIX Međunarodnom festivalu humora i satire „Satira festu 2021”, koji će biti održan u Beogradudo kraja ove godine. Ovogodišnja manifestacija biće u znaku satiričara Vladimira Bulatovića Viba (1931-1994), povodom devedeset godina od njegovog rođenja.

1. Autori iz Srbije i inostranstva mogu slati svoje radove na južnoslovenskim jezicima, potpisane imenom i prezimenom (uz navođenje podataka za kontakt, obavezno adresa elektronske pošte i broj telefona), do 15. septembra 2021, na adresu elektronske pošte: satirafest@gmail.com Na konkurs se šalju: – satirični aforizmi (do 30 aforizama); – satirične priče (do tri priče); – satirične pesme (do tri pesme). Razmatraće se isključivo objavljeni i neobjavljeni satirični radovi nastali posle prošlogodišnjeg „Satira festa“, održanog 23. oktobra 2020. godine. Jedan autor može da učestvuje u sve tri kategorije. Radovi se šalju u u atačmentu mejla i potrebno je da budu imenovani po kategorijama: aforizmi, pesme ili priče. Autori koji šalju do tri pesme ili priče potrebno je da radove iz iste kategorije smeste u jedan word dokument (pesme sa pesmama, priče sa pričama). Priče i pesme treba da budu do jedne stranice formata A4, s uobičajenim proredom i veličinom fonta 12. Umetnički savet manifestacije i selektor Festivala izabraće radove, proglasiti pobednike i odrediti učesnike na književnoj večeri "Satira festa". Autoru najboljeg aforizma, izgovorenog na manifestaciji, pripašće tradicionalna nagrada „Vuk Gligorijević“. Za najbolju pesmu dodeljuje se priznanje „Rastko Zakić“, a nagradu će poneti i autor najbolje satirične priče. Nagrade se sastoje od plakete i novčanog iznosa. Selektor „Satira festa 2021“ je satiričar Dragutin Minić Karlo . 2. Pozivaju se pojedinci, redakcije, izdavačke kuće i institucije da do 25. septembra 2021. godine na adresu elektronske pošte: satirafest@gmail.com predlože autore i obrazlože predloge za nagradu „Satira festa“ za ukupan doprinos satiri. 3. Zaslužnim autorima i prevodiocima iz inostranstva biće dodeljeno priznanje „Zlatni krug“, za afirmaciju satire u svetu. 4. Po šesti put biće dodeljena nagrada za “Satiričnu hrabrost”. 5. Po četvrti put na “Satira festu” biće uručeno priznanje “Nikola Otaš”, za ukupan doprinos satiričnoj karikaturi, koje dodeljuju Udruženje karikaturista Srbije FECO i Beogradski aforističarski krug. Dodatne informacije mogu da se dobiju obraćanjem na adresu: satirafest@gmail.com PREDSEDNIK BAK-a dr Slobodan Simić

Dom Kulture Studentski Grad - Konkurs za najbolju Nefikcijsku knjigu u 2020.

Ove godine Ministarstvo kulture i informisanja RS učestvuje u dodeli nagrade DKSG

za najbolju knjigu nefikcijske proze objavljenu prošle godine u Srbiji. S obzirom na to da je Ministarstvo odlučilo da podrži našu nagradu, ove godine biće dodeljen i njen novčani deo, koji je prošle godine izostao.
Pozivamo izdavače i autore, ukoliko do sada nisu a nameravali su, da u narednoj sedmici pošalju 4 primerka knjige na adresu Doma kulture Studentski grad, s naznakom da su za konkurs

(Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd 11070)

Knjige koje su pristigle na konkurs za najbolju nefikcijsku knjigu objavljenu prvi put u RS 2020: 

1.      Sinan Gudžević – BENDŽO U GRABU (Službeni glasnik, Beograd)

2.      Saša Ćirić – NOVI LJUDI (Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad)

3.      Miroslava Mira Cvetković – DETE U CIPELAMA ODRASLIH (Samostalno izdanje autora, Niš/Smederevo)

4.      Maja Belegišanin – SVETLO PREPOZNAVANJE (prikazi, eseji) (Banatski kulturni centar, Novo Miloševo)

5.      Sonja Lapatanov – U PESKU VREMENA  - Afrika - magični kontinent tajni, raznolikosti i predrasuda (Dereta, Beograd)

6.      Ješa Denegri – JEDNA MOGUĆA ISTORIJA UMETNOSTI XX VEKA  (Službeni glasnik, Beograd)

7.      Borivoj Gerzić – BEKET – čovek i delo (Zlatno runo/Milstone, Beograd)

8.      Mileta Aćimović Ivkov: TRAGOVI ČITANJA  - Kritička hronika nefikcijske proze (1992-2009) (Agora, Zrenjanin/Novi Sad)

9.       Zoran Ž. Paunović: OKO PODNEVA (Balkanski književni glasnik, Beograd)

10.  Emsura Hamzić: OD GLINE I ŽADA (Službeni glasnik, Beograd)

11.  Ana Ristović: KNJIGA NESTAJANJA  - Kratka šetnja kroz iščezlo (Arhipelag, Beograd)

12.  Darko Daničić: NOSTALGIJA ZA BESKRAJEM (Bajkal-Altaj-Nepal) (Agora, Zrenjanin/Novi Sad)

13.  Dragan Đorđević: GOLI ŽIVOT KNJIŽEVNOG JUGOSLOVENSTVA  - Ideje konceptualne umetnosti u književnosti 1960-2010 (Službeni glasnik, Beograd)

14.  Marija Šimoković – ČITAČ TRAGOVA – knjiga o čudesnom (Neven, Beograd)

15.  Spasoje Čojić – DODIR VREMENA – detinjstvo, mladost i rat (Autorsko izdanje, Požarevac)

16.  Ljiljana Milosavljević – OKRENI SE GDE SUNCE GREJE (Književni klub 21, Smederevska Palanka)

17.  Đorđe D. Sibinović – LOŠE STRANE STVARI – Corona smart (Dosije studio, Beograd)

18.  Aleksandar Pirožkov – IMPULSI KREATIVNOSTI - Eseji, kritički osvrti i intervjui (Beogradska izdavčko-književna zadruga, Beograd)

19.  Jasmina Ahmetagić – ZNATI UNAPRED: PARANOJA U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI (Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić)

20.  Aleksandra Mančić – MISTIKA I OPRESIJA (Službeni glasnik, Beograd)

21.  Jovanka Božović – ENLERE (Partenon, Beograd)

22.  Ivana Z. Tanasijević – HERMENEUTIČKA OGLEDALA  (UK „Koraci“, Kragujevac)

Nekoliko pristiglih knjiga, koje ovde ne navodimo, nije odgovaralo glavnoj propoziciji konkursa jer pripadaju fikcijskim žanrovima.

Odluku o dobitniku nagrade doneće tročlani žiri, u sastavu: dr Ana Stišović Milovanović, dr Tomislav Brlek i Svetislav Basara, u septembru 2021. godine. 


Tamara Mitrović ,urednica Književnog programa DKSG

Књижевно друштво Раковица

расписује КОНКУРС за ЈЕДАНАЕСТИ

„МЕЂУНАРОДНИ САБОР ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ“

Право учешчћа: имају сви песници који пишу на српском језику.

Учесници достављају по једну песму (до 32 стиха) под шифром.

Избор најбољих радова извршиће стручни жири који ће прогласити резултате и рангирати их на: 1, 2. и 3. место). Најбољи песници биће награђени златницима са ликом Светог Саве. Жири ће одабрати и три песме за похвалу.

Од најбољих радова биће објављен Зборник „ЈЕДАНАЕСЕТИ МЕЂУНАРОДНИ САБОР ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ“ Раковица 2021. година.

Место и време одржавања Сабора: Порта манастира Раковица, Мала Госпоjина 21. септембра 2020. године у 11 часова.

Радове слати у штампаној форми или електронски:

 штампаној форми, (у три примерка,ћирилица, у посебној коверти послати решење шифре). Адреса: Књижевно друштво 11090 Раковица, Србија, Ул. Мишка Крањца 7, са назнаком: за Сабор.

у електонској форми, ћирилица, е-mail: kdrakovica@gmail.com

Конкурс је отворен до 30. јуна 2021. године.

Контакт телефон: 063/8090243

 Песнички конкурс "Кипријанов кладенац 2021"

Књижевни клуб  „Кипријан Рачанин“

Бајина Башта


расписује песнички 
К О Н К У Р С
„Кипријанов кладенац 20
21“

Сваки аутор може конкурисати са по две песме, без ограничења форме и теме. Текст написати ћириличним или латиничним Times New Roman фонтом величине 12, максимално до две куцане стране А4 формата.Уз песме написати и кратку биографију. Све то послати у једном Word документу насловљеном по имену и презимену аутора на мејл:

kiprijanracanin@gmail.com

Конкурс је отворен од 12. априла до 30. јуна 2021. Најуспешнији радови биће штампани у зборнику  «Кипријанов кладенац 2021». Резултати конкурса биће објављени почетком септембра 2021. на сајту:

 https://sites.google.com/site/knizevniklubkiprijanracanin/home

Промоција зборника песама са конкурсаће бити почетком октобра 2021. године у оквиру манифестације "Дани Раче украј Дрине", када ће бити додељена и награда "Златни кладенац 2021" за најуспешнију песму са конкурса

Srdačan pozdrav

dr Milan Živanović,

administrator sajta.

Пишите за „Суштину поетике“ 

1.Своје радове шаљите у једном ворд документу
2. Мејл за ваше радове sustinapoetike@hotmail.com
3. У тексту обавезно ставите своје име, годину рођења и своју мејл адресу
4. Документ означите својим именом и формом текста који шаљете (песме, прича, афоризми, есеј…)
5. Прознe радове слати у формату до 12 000 карактера, величина фонта 12 и проред 1
6. Радове слати од 8. до 28. у месецу 
7. По правилнику Суштине поетике плаћање хонорара није предвиђено
Главни уредник: Анђелко Заблаћански

Studentski kulturni centar Kragujevac

Rezultati konkursa za 20. kolo edicije „Prvenac“,

SAOPŠTENJE ŽIRIJA 

Na konkurs za 20. Kolo edicije  Prvenac  prispela su 32 rukopisa (21 poezija, 7 romana, 3 zbirke priča, jedna studija). Tradicionalno, najveći broj rukopisa činile su zbirke poezije, solidan broj romana i kratkih priča, i samo jedan eksperimentalni dramski tekst/studija, dok je esej u potpunosti izostao.

Čitajući prispele rukopise članovi žirija primetili su nezadovoljavajuć kvalitet prvenstveno poetskih ostvarenja, oslanjanje na zastarele poetske obrasce i opšta mesta poetskog jezika. Zbirke kratkih priča odlikovala je inovativnost i modernost ali su, često, u jednoj knjizi priče u velikoj meri varirale po pitanju kvaliteta, što je bio slučaj i sa prispelim romanima.

Prateći tradiciju konkursa Prvenac, žiri se odlučio za rukopise koji su u svojoj celovitosti pokazali interesantnu, izazovnu i savremenu poetsku tendenciju. Od prispelih radova žiri je kao pobedničke izabrao sledeće rukopise:

 

1.    Marija Krtinić Veckov “Materice“ (zbirka priča)

2.    Željko Lučić “Ne padaju nestale ptice” (zbirka pesama)

3.    Tihana Smiljanić “Kada opet bude sunčano” (zbirka pesama)

 

Zbirka priča Marije Krtinić Veckov čitaocima nudi interesantnu proznu formu koja svojom eksperimentalošću ne gubi na sadržaju, emociji i smislu. Zrela i originalna naracija čini ovu knjigu zaokruženom i tematski objedinjenom, ali i dinamičnom.

Željko Lučić u svojoj knjizi pokazuje  se kao lucidni posmatrač društvenih pojava, a kome maštovitost i razigrani jezik omogućavaju da na nov i svež način ispriča priču o sebi i svetu u kome živi.

Pažljivo koncipirana knjiga Tihane Smiljanić pisana jasnim i preciznim jezikom u najboljim momentima hvata nelagodu egzistencije pojedinca uronjenog u savremeni komunikacijski svet, jezu od rastanaka, gubitka ljubavi,  bliskosti, nerazumevanja okoline.

Rukopisi koji su se našli u užem izboru i čije kvalitete je žiri prepoznao su: Tihana Smiljanić “Sve naše nesigurnosti”, Milica Stanković “Priče plavog meseca”, Goran Radojčić “Stid”, Marija Marković „Sve moje babe i pretkinje“ i Miloš Đurić “Igra mrtvog duha”.

Čestitamo nagrađenim autorima i podstičemo sve autore da učestvuju i na sledećem konkusru Prvenca.

Ana Marija Grbić i Zvonko Karanović, članovi žirija

Резултати конкурса Шумадијске метафоре 2021.
НАЈЛЕПША ПЕСНИЧКА РЕЧ
Прва награда – Фабрика, Гордана Смуђа, Земун
Друга награда – Први мрак, Саша Бошковић, Горњи Милановац
Трећа награда – Латица над узглављем, Јасмина Малешевић, Београд
ЛЕПОТА ПОЕЗИЈЕ
Похвала – Гласник Гетсимана, Александар Габона, Бока
Похвала – Кинтсуги за демијурге, Спасоје Јоксимовић, Мајданпек
ПЕТНАЕСТ ОДАБРАНИХ
Злато, поезија, Александар М. Арсенијевић, Београд
Фјодор је знао, Јадранка Витас, Чачак
Можда су моји преци, Биљана Грошин, Меленци
У огледалу, Јасна Јеремић, Младеновац
Док се снови гложе, Мирослав Јозић, Смедеревска Паланка
Сунчево дете, Богданка Костић, Београд
Да сам неко, Бошко Ломовић, Горњи Милановац
Усамљеност једног корака, Јованка Вања Марковић, Београд
Сузоливна, Владанка Новковић, Београд
Семафори као да не раде, Бојан Пејаковић, Нови Сад
Лекција о одласцима, Марко Поропатић, Београд
Јутрос је небо, Игор Ремс, Бар, Црна Гора
Оштрица, Драган Ј. Ристић, Ниш
Ода Блоку, Радмила В. Стојановић, Зрењанин
Туга, Секуле Шарић, Крушић
ПЕСНИЧКА НАДАХНУЋА
Раз, Јованка Божић, Ваљево
Бекство, Саша Бошковић, Горњи Милановац
Обичан, Саша Бошковић, Горњи Милановац
Ботаничка башта, Илинка Г. Вуковић, Београд
Прапостојбина сунца, Александар Габона, Бока
Бесмртна, Ксенија Голубовић, Нови Сад
Пјесмозавјетни, Мајо Даниловић, Београд
Скривање, Емилија Дробњак, Лесковац
Јутарња кафа, Милена Дрпа, Модрича, Република Српска
Шта би било да се смрт деси, Владанка Ердељан, Sandwich, Енглеска
Гагарин у пољским чизмама, Спасоје Јоксимовић, Мајданпек
Писмо жене, Неранџа Костић, Пожаревац
Будилник у огледалу, Милан Н. Кузмић, Добој, Република Српска
Бело робље, Јасмина Малешевић, Београд
Ребро чоколаде, Јасмина Малешевић, Београд
Читање по Елиоту, Александар Марић, Краљево
Ево ме, смрти, животе вечни, Невена Милосављевић, Звечан
Крекетало, Иван Новчић, Краљево
Стопе, Гордана Смуђа, Земун
Тражим, Гордана Смуђа, Земун
Вино, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Париз
Сонет о леду и чуми, Миленко Шарац, Пљевља, Црна Гора
Јаблан усред поља, Ненад Ж. Милошевић, Пожаревац
Зачикавамо истом бојом, Радојка Милошевић, Београд
Сенка, Данка Степић-Брковић, Ниш
ПРОЗА

Андалужански бор, Вук Вуковић, Младеновац – I награда
На кафи у кафеу Кафка, Слободан Р. Мартиновић, Лазаревац – II награда
Пурпур, немаштина, Александар М. Арсенијевић, Београд – III награда
Под столом, Слађана (Бранислава) Бушић, Београд – похвала
Исусове сандале, Јасмина Малешевић, Београд – похвала
Бог је био близу, Саша Бошковић, Горњи Милановац
Пут, Димитрије Буквић, Београд
Од пепела, Слађана (Бранислава) Буквић, Београд
Оговарање, Елизабета Георгиев, Смиловци
Убиствене навике, Ненад Глишић, Крагујевац
Кортасар, Зоран Додеровић, Нови Сад
Младеж, Владислава Ердељан, Sandwich, Kent, Енглеска
Дочек, Драгиша Ераковић, Ниш
Азбука, Јасна Јеремић, Младеновац
One WayTicket, Богданка Костић, Београд
Коме крив, коме дужан?, Снежана Марко-Мусинов, Земун
Тајна над тајнама, Љиљана Милосављевић, Смедеревска Паланка
Привезак од ћилибара, Тања Милутиновић
Крадљивац, Данијела Падејски, Ваљево
Колекционар, Данијела Падејски, Ваљево
Укус дјетињства, Саша Мркаљ Рудан, Београд
Палиндром, Петра Нешић, Ниш
Још једном, али сада изражајно, Марјан Урекар, Нови Сад
Пас, лав и миш, Драгиша Тасић, Канада

  Rezultati VII Konkursa

„Draganova nagrada 2021“ za najbolji putopis starijih osoba

Na ovogodišnji VII Konkurs za „Draganovu nagradu 2021“ za najbolji putopis starijih osoba pristigli su radovi 105 autora, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Australije, Kalifornije i Kanade.

Komisija u sastavu:
1.    Jelena Ocić, novinarka
2.    Vidak Maslovarić, književnik
3.    Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin
4.    Beba Kuka, ćerka Dragana, po kome je nagrada dobila ime
5.    Mira Satarić, dipl. filolog, Amity
izabrala je:

Nagrađene i posebno pohvaljene autore

Kategorija: Najbolja ženska putopisna priča – ocenjivano 26 radova

I nagrada: Branka Ribar Brajić: „Plavo, plavlje, sidi bou said“, (Beograd)

II nagrada: Biljana Benić: „Evija i Atina u jeseni naših života“, (Apatin)

III nagrada: Rada Paunović: „Putovanja otvaraju nove vidike“ (Čačak)

 

Kategorija: Najbolja muška putopisna priča – ocenjivano 14 radova

I nagrada: Dragica Božić: „Samo pokušaj...“ (Beograd)

II nagrada: Jovan Bundalo: „Zimsko putovanje kroz noć“ (Beograd)

III nagrada: Zoran Petronijević: „Nostalgija“ (Valjevo)

 

Kategorija: Najbolja priča o putovanju po Srbiji – ocenjivano 13 radova

I nagrada: Ljubica Žikić: „Zlatar planina – carstvo ozona, smrča, orlova i kanjona“ (Kragujevac)

II nagrada: Momčilo Janjičić Momos: „O Lipolistu“ (Inđija)

III nagrada: Jasminka Vukić: „Kroz kanjon reke Jerme“ (Negotin)

 

Kategorija: Najbolja priča o putovanju u inostranstvo – ocenjivano 24 rada

I nagrada: Dragoljub Janojlić: „U drevnoj Leptis Magni“ (Smederevska Palanka)

II nagrada: Andro Mošić: „U zemlji kengura“ (Beograd)

III nagrada: Milan Mitrović: „Vavilonska bludnica na pontu (Trabzon)“ (Beograd)

 

Kategorija: Najbolja putopisna pesma – ocenjivano 28 radova

I nagrada: Milka Vasić Glušac: „Dobro jutro“ (Beograd)

II nagrada: Miroslav Pavlović: „Beograd - Subotica“ (Krnjevo)

III nagrada: Mirko Stikić: „Jesen u Toskani“ (Novi Sad)

Posebno pohvaljeni radovi (azbučnim redom)

·         Biljana Dimitrijević Martinov, „Diorova čipkana bluza“, (Zrenjanin)

·         Dragica Dobrijević: „S puta po Egiptu“ (Smederevo)

·         Dragica Draga Grbić, „Manastir svetog Stefana u Grčkoj“ (Višegrad, Republika Srpska)

·         Đerđi Šarić: „Moja prva Amerika“ (Sombor)

·         Gordana Stojanović, „Put u zavičaj“ (Beograd)

·         Gordana Krajačić, „Bon, grad Betovenove mladosti i radosti“ (Beograd)

·         Jovanka Dimitrijević, „Putovanje za nezaborav“ (Beograd)

·         Margit Đurin: „Moje prvo putovanje lađom“  (Zrenjanin)

·         Maria Trajković: „Pismo iz Sokobanje“ (Pančevo)

·         Miodrag Lazarević: „Stig ljubi Dunav“ (Požarevac)

·         Mirjana Nikolić: „Sestra u Prilepu“ (Kovačica)

·         Nadežda Trpković, „Putovanje sa koronom – COVID-19“ (Beograd)

·         Rade Kokić: „Na Ohridu“ (Beograd)

·         Ranka Rajanović: „Po Peloponezu sa zlatnom minđušom“ (Beograd)

·         Vera Milosavljević: „Put u Gledić – povratak u detinjstvo“ (Kragujevac)

·         Veselin Milićević, „Pasoš“ (Vrbas)

·         Vlastimir Stanisavljević, Šarkamenac, „Propušteni putopisi po Srbiji“ (Beograd) 

Putopis Majstora pera:

·         „Egipat – hodočašće na Sinaj“, Aleksandar Damjanović (Novi Sad)

Radovi svih nagrađenih, pohvaljenih autora i Majstora pera biće objavljeni u štampanoj publikaciji, čiju će recenziju napisati književnik Vidak Maslovarić.

Publikaciju ćemo promovisati i nagrade ćemo uručiti zavisno od mesta boravka autora, na nekom od književnih druženja koja ćemo upriličiti sa autorima radova i njima dragim osobama. Zbog epidemije virusa COVID-19, književna druženja organizovaćemo nakon što se stabilizuje situacija u vezi sa pandemijom korona virusa. Nagradno putovanje za prvonagrađene i njima drage osobe realizovaćemo u oktobru 2021. godine. O tačnim terminima i lokacijama održavanja književnih druženja i dodeli nagrada, ćemo blagovremeno obavestiti dobitnike, odnosno sve autore koji su učestvovali na ovogodišnjem konkursu.

Prva nagrada: trodnevno putovanje sa dragom osobom u Vrnjačku Banju.

Druga nagrada: večera sa sebi dragom osobom u restoranu u svom mestu;

Treća nagrada: skroman poklon;

Posebno pohvaljeni radovi: autori će dobiti pohvalnice.

Svi autori čiji radovi budu objavljeni u Publikaciji, dobiće po 8 primeraka iste.

Portal Penzin će objaviti sve nagrađene i pohvaljene radove i ostale po izboru urednice portala.

/kraj

U Beogradu,

30. april 2021. godine

Nadežda Satarić,

Amity

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА Шесте Ђурђевданске сусрете песника. Захваљујемо се ауторима а награђене и похваљене позивамо на завршну манифестацију 04.маја од 11 сати у Абрашевићу.

АНГАЖОВАНА ПОЕЗИЈА
Диплома „Коста Абрашевић“ – О Че Гевари и Натали Кардон – Слободан Мартиновић
( Лазаревац )
Похвале - Некрополис – Александар Ђурић – Пожаревац
- Низак водостај – Олга Драгаш – Крагујевац
- Ваши и дани – Милан Антонијевић –Ужице * запажен наступ и у поезији за децу
- Ћути – Милан Бајчета ( Пљевља, Црна Гора)

АУТОРИ ДО 30 година
Диплома „Марко Стаменковић“ – Шум – Ђурђија Перуничић – Пожега
Похвале
- Живот о клин – Илија Станковић – Мали Пожаревац
- Ти – Искра Дејановић – Београд * запажено остварење и у ангажованој поезији
- Пророчица – Вук Лакићевић – Нови Сад
- Крв,моја – Милица Јовановић – Лесковац
- Ако побјегнем – Светозар Гужвић – ( Шековићи , Босна и Херцеговина)

СЛОБОДНА ТЕМА
Дплома „Ђурђевдански венац“ – Балканка – Милка Стефановић - Београд
Похвале
- Без додира и гласа – Јелена Бабић Раденковић – Прокупље * запажено остварење и у поезији за децу
- Колевка – Магда Ђорђевић – Кнић
- Ако ти не дођеш – Роксанда Ковачевић – Ковин
- Звијезде – Динко Османовић – ( Бања Лука, Босна и Херцеговина )

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
Диплома „Добрица Ерић“ – Ласта – Јелена Вукић ( Подгорица, Црна Гора )
Похвале
- Другарство – Дарко Стевић – Београд
- Нису лутке за дечаке – Љубисав Грујић – Пожаревац
- Е баш ме брига – Љубинка Тошић – Ужице
- Фудбал крај реке Неандер – Милан Ђорђевић – Лесковац

КРАГУЈЕВАЧКИ АУТОРИ
Диплома „Ђурђевдански венчић“ – Без наслова - Мирјана Андрић
Похвале
- Суморна Јесен – Саша Јовановић
- Писмо – Звездана Писаревић
- Солитер проблема – Ивана Милошевић

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
О Србији – Љубиша Шљивић – Крагујевац
Поема о Тесли- Борисав Батин - Београд
Нина Куч - Крагујевац
Александра, Петра и Мартина Вујисић – ( Подгорица, Црна Гора )
Литерарна секција ОШ „Хајдук Вељко“ Коброво истурено одељење Ртково ( ментор Снежана Шолкотовић ) 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „СИНЂЕЛИЋЕВИХ ЧЕГАРСКИХ ВАТРИ 31“

Међународни песнички конкурс СИНЂЕЛИЋЕВЕ ЧЕГАРСКЕ ВАТРЕ је завршен,
а зборник радова излази до краја маја. Промоција зборника одржаће се 31.05.2021.године
у 12,00 часова на Чегру. Окупљање песника је у ул:Давидовој 2. (код синагоге)
од 09,00.часова
Зборник (књига) се може купити (500.динара + PTT) на дан промоције
или наручити телефоном: 060/6137282 (Мајор); 061/1839086 (Божа)
или 062/1345116 (Ера) Ближа обавештења на e-mail: majorpesnik@gmail.com 

У Зборнику СИНЂЕЛИЋЕВЕ ЧЕГАРСКЕ ВАТРЕ 31 заступљени су песници:

Алексић Срећко – Београд
Андрејевић Бранислав – Ниш
Антић Благица – Београд
Бабић Здравка – Билећа, БиХ
Бабовић Маријана – Подгорица, ЦРНА ГОРА
Бајић Милачић Мирјана – Београд
Бајровић Емир – Нови Пазар
Бајчета Милан – Пљевља, ЦРНА ГОРА
Бакрач Мирослав Мишо – Ниш
Банић Никица – Инђија
Батин Борислав – Нови Београд
Бачановић Марко – Сарајево, БиХ
Белић Ратко Рале – Суботица
Бибин Милорад – Зрењенин
Богески Нина – Ниш
Божовић Славка – Никшић, ЦРНА ГОРА
Бошњак Мирјана – ИТАЛИЈА
Бранков Нађа – Вршац
Бренчич Јоже – Врхника, СЛОВЕНИЈА
Бундало Н. Јован – Београд
Бурић Миланка – Бијељина, БиХ
Веселинов Илија – Смедеревска Паланка
Вилотијевић Ана – Чачак
Влаховић Владислав – Подгорица, ЦРНА ГОРА
Војиновић Елизабета – Ниш
Војиновић Славка – Ниш
Војиновић Славојка Слава – Плужине, ЦРНА ГОРА
Вранић Љубинка Буба – Ниш
Вујисић Александра – Подгорица, ЦРНА ГОРА
Вуковић Аљоша – Шибеник, ХРВАТСКА
Вуковић М.Бранислав – Беране, ЦРНА ГОРА
Вукчевић Јован – Београд
Вучковић Владимир – Ниш
Гвозден Азем – Бугојно, БиХ
Георгиев Елизабета – Смиловци
Гигић Никола – Ниш
Глигорић Славојка – Атина, ГРЧКА
Грбић Драгица Драга – Вишеград, БиХ
Дабарчић Ђорђе – Гацко, БиХ
Дамњановић Д. Славица Саша – Бачка Топола
Даниловић Мајо – Београд
Дедова Ана – Кочани, С.МАКЕДОНИЈА
Димитријевић Јасмина – Крушевац
Динић Анка – Београд
Додеровић Горица – Лесковац
Драгич Тамара – Бањалука, БиХ
Драгичевић Милош – Нови Београд
Драгојевић Саша – Нови Сад
Ђерић Милан – Београд
Ђокић Софија Софке – Банатско Велико Село
Ђукановић Весна – Кикинда
Ераковић Ива Марија – Пожаревац
Здравковић Анђела – Лештане
Иванова Георгиева Наталиа – БУГАРСКА
Иванова Стајкова Ани – Пловдив, БУГАРСКА
Иванова Тања – Софија, БУГАРСКА
Илијева Миња – Ниш
Илић Гордана – Добој, БиХ
Илић Милован – Баточина
Илић Теодора – Полом, Владичин Хан
Јаксоски Марјан – Скопје, С.МАКЕДОНИЈА
Јанковић Љиљана – Ниш
Јањичић Момчило Момос – Инђија
Јевремовић М. Драгољуб – Свилајнац
Јеремијаш Никола – Ниш
Јеремић М. Михаило – Младеновац
Јовановић Бојана – Баре
Јовановић Милијана – Ниш
Јовић Киковић Катарина Каћа – Ниш
Калакутин Алексеј – Нижни Новгород, РУСИЈА
Каракашевска Гордана – Скопје, С.МАКЕДОНИЈА
Коцев Бобан – Ниш
Крагуљ Драгана – Приједор, БиХ
Кукић Лукић Сњежана – Салцбург, АУСТРИЈА
Кунбара Мариана Селма – Јерусалим, ИЗРАЕЛ
Лазаревић Горан – Ниш
Лазовић Сте Соња – Прокупље
Лекић Иванна – Параћин
Лисица Миле – БиХ
Љутовац Лидија – Трстеник
Македонска Викторија – С.МАКЕДОНИЈА
Маринковић Саша – Крушевац
Марјановић Милкица – Дервента, БиХ
Марковић Ивана – Мрчајевци
Марковић Лена – Нови Сад
Марковић Радмила – Мали Иђош
Марковић Славко – Нови Пазар
Мијајловић Душан Адски – Ниш
Миланова Деспина – Велес, С.МАКЕДОНИЈА
Милачић Валентина – Бањалука, БиХ
Миленковић Драгица – Минићево
Миленковић Стеван – Ниш
Миленовић Марија – Крушевац
Милић Радмила – Ниш
Милић Синиша – Сомбор
Милкић Ања – Ниш
Миловановић Соња – Лајковац
Милојевић Павловић Сузана – Ниш  
Милојевић Радмила – Параћин
Милосављевић Љиљана – Смедеревска Паланка
Милутин Кристина – Градишка, БиХ
Милутин Младен – Нови Београд
Миљковић Драгана – Лесковац
Миљковић Игор – Пударци, Умчари
Мисирлић Мериса – Нови Пазар
Митић Александра – Лесковац
Митић Драган – Ниш
Митић Марковић Жаклина – ШВАЈЦАРСКА
Михајловић Сава – Ниш
Михајловић Светлана Цеца – Ниш
Мицић Бојана – Лазаревац
Мусинов Марко Снежана – Земун
Мучибабић Драган – Сарајево, БиХ
Недимовић Драган – Београд
Ненадић Вида – Бела Земља
Николић Александра – Банатски Брестовац
Николић Зоран Мали – Ђакус, Прокупље
Николовска Елеонора – Скопље, С.МАКЕДОНИЈА
Николоска Габриела – Прилеп, С. МАКЕДОНИЈА
Обрадовић Јована – Бијело Поље, ЦРНА ГОРА
Обрадовић М. Раде – Велики Поповац
Обреновић Милад – Рогатица, БиХ
Османчевић Динко – Бањалука – БиХ
Павлески Тони – Прилеп, С.МАКЕДОНИЈА
Павловић Биљана – Ниш
Панић Сара – Сурчин
Паноска Снежана – Прилеп, С.МАКЕДОНИЈА
Паповић Добривоје – Батајница
Пауновић Рада – Чачак
Пејаковић Душан – Подгорица, ЦРНА ГОРА
Пејовић Лепосава Лепа – Чачак
Перовић Жељко – ШВЕДСКА
Перуничић Ђурђија – Пожега
Петојевић Миљана – Вршац
Петровић Дејан Кенац– Пепељевац
Полић Илија – Прибој
Поповић Гавро – Кнежево, БиХ
Поповић Драгана – Врањска Бања
Раденковић Бабић Јелена – Прокупље
Радов Мило – Подгорица, ЦРНА ГОРА
Радосављевић Никола – Смедеревска Паланка
Радуловић Божичковић Данијела – Мало Црниће
Рајковић С. Бранка – Зуце
Ранчић Ева – Пирот
Сандић Миљан – Пљевља, ЦРНА ГОРА
Сарић Гордана – Никшић, ЦРНА Г
Светозаревић Мирјана – Ниш
Секулић Ђорђе – Бачки Јарак
Спироски Владо – Јагодина
Станковић (Срданов) Зорица –
Станојевић Биљана – Ниш
Стевановић Вук – Београд
Стевановић Милан Трновица – Београд
Стевановић Ухерек Дијана – Суботица
Стефановић Милка Мими – Београд
Стојановић Гордана – Београд
Стошић Александра – Доња Трница, Трговиште
Ступић Милана – Прибој
Субашић Нермина – Калесија, БиХ
Тасић Алексић Сузана – Ниш
Тасић Церовић Мира – Ниш
Терентић Љиљана – Смедерево
Тодоровић Саша – Крушевац
Трашевић Тања – Ниш
Тривунчић М.Милан – Шипово, БиХ
Филиповић Оливера – Земун
Химел Хелена – Београд
Цветановић Вера – Бабушница
Цветковић Милорад Мића – Ниш
Цветковић Мирослава Мира – Смедерево
Цвијетин Баја Лобожински – Нови Сад
Цимбаљевић Милан – Беране, ЦРНА ГОРА
Чорак Милан – Вуковар, ХРВАТСКА
Шопкић Б. Чедомир – Скопље, С.МАКЕДОНИЈА
Шошкић Јана – Београд
Штампар Лидија – Марибор, СЛОВЕНИЈА 
Андон Г. Костадиновић – Ниш
Аца Митровић Лахор – Ниш
Далматинка Станковић – Ниш
Зорица Станковић - Ниш
Јабланка Павловић – Сокобања
Лела Стојановић – Нишка Бања
Љиљана Митровић – Ниш
Љубинка Стојковић – Ниш
Милијана Сета – Ниш
Милосав Петровић – Ниш
Миљана Игњатовић Кнежевић – Ниш
Мирослав Тодоровић – Ниш
Оливера Носов Оља – Ниш
Радомир Д. Ђорђевић – Ниш
Светлана Литовски – Ниш
Светолик Мићовић – Ниш
Славко Здравковић – Ниш
Соња Кеча – Ниш
Божо Зечевић – Ниш
Јовица Ђурић Мајор - Ниш
Драгиша Ераковић – Ниш
 
 УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“  НИШ 
ПОЗДРАВ ! До виђења на ЧЕГРУ.

 Nagrađene pesme Konkursa za najlepšu ljubavnu pesmu ,,Žubori sa moravice 2020." Doma kulture Ivanjica 

Na Konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu, koji organizuje Dom kulture Ivanjica, javilo  se 126 autora iz Srbije, Makedonije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Bugarske.

Za selekciju je bilo 318 pesama. Selektor Dragan Jovanović Danilov.

Pobednik: pesma Monteskijeva autobiografija, šifra Kajafin izbor, autor Ivan Novčić iz Kraljeva. Druga nagrada pesma: Tragom traganja, šifra Sofija Bezdomna, autor Bojana Kulidžan Gromović iz Novog Sada. Treća nagrada: pesma Psi od vetra, šifra U majmunskoj koži, autor Aleksandar Đurić iz Dragovca kod Požarevca.

Autori pesama koje su pored nagrađenih ušle u zbornik  “Žubori sa Moravice”:

 1. Dragan Nedimović, Beograd
 2. Vera Jelić, Kragujevac
 3. Marko Pajić, Vrnjačka Banja
 4. Jelena Perović, Beograd
 5. Ljiljana Fijat, Novi Sad
 6. Ana Đurić Marjanović, Staro Selo /Velika Plana/
 7. Vladanka Cvetković, Banovo Brdo /Beograd/
 8. Milan Cimbaljević, Berane
 9. Sanja Milovanović, Lajkovac
 10. Aleksandar M. Arsenijević, Beograd
 11. Ljiljana Milosavljević, Smederevska Palanka
 12. Ivana Lešević, Kraljevo
 13. Zdravko Sretenović, Bagrdan
 14. Dragan Kragulj, Prijedor
 15. Vlada Ilić Tušaković, Smederevska Palanka
 16. Jelisaveta Vučković, Novi Beograd
 17. Dragoljub M. Jevremović, Roćevac
 18. Svetlana Nešić Smederevska Palanka
 19. Tanja Milutinović, Beograd
 20. Dušan Mihajlović ADSKI, Niš
 21. Sara Jovanović, Beograd
 22. Dragica Milanović Leković, Beograd
 23. Radomir Aćimović, Čačak
 24. Verica Radenković,Mitrović, Niš
 25. Nikica Banić, Inđija
 26. Slobodan R. Martinović, Lazarevac
 27. Liljana Terentić,Smederevo
 28. Sofija Đokić Sofke, Banatsko Veliko Selo
 29. Borka Čučković, Beograd
 30. vana Lekić , Paraćin
 31. Jelena Katić, Beograd
 32. Miloš Marajanović,Beograd
 33. Ivana Kaluđerović, Lovćenac
 34. Jelena Kostić, Raška
 35. Katarina Kukuruzović, Beograd
 36. Aleksandra Jovanović, Kosjerić
 37. Danijela Božičković,Radulović, Petrovac na Mlavi
 38. Milan Obradović, Beograd
 39. Bojana Marković, Arilje
 40. Nenad Mihajlović, Niš
 41. Snežana Marko Musinov, Zemun
 42. Slavica D.Damnjanović, Bačka Topola
 43. Biljana Grošin, Melenci 

              Резултати 29. Светосавског књижевног конкурса, Књажевац

У тренутку једном не знам шта се деси

У октобру 2020. расписан је XXIX Светосавски књижевни конкурс. У част 140 година од рођења Владислава Петковића Диса, писало се на тему „У тренутку једном не знам шта се деси“ (стих Дисове песме „Јутарња идила“).

Учесника на конкурсу било је 16384 у конкуренцији одраслих и 79 у конкуренцији до 15 година. На адресу организатора стигао је 231 рад (104 поетска и 59 прозних), тј. 148 у конкуренцији одраслих (125 поетских и 23 прозна) и 83 у конкуренцији млађих од 15 година (47 поетских и 36 прозних). Радови су пристигли из 45 места – 39 места Републике Србије, из Врбаса, Београда, Пожаревца, Зрењанина, Ниша, Раковице (Београд), Параћина, Инђије, Прокупља, Земуна, Власотинца, Новог Пазара, Лазаревца, Крагујевца, Врања, Беле Паланке, Младеновца, Трговишта (Књажевац), Штипине (Књажевац), Лесковца, Крушевца, Пожеге, Шапца, Старог Села (Велика Плана), Смедеревске Паланке, Кланице (Дивци, Ваљево), Драговца (Пожаревац), Смедерева, Горњег Милановаца, Стопање, Пирота, Јагодине, Петровца на Млави, Куле, Горњег Мајура (Јагодина), Лајковца, Белог Потока (Београд), Владичиног Хана и Књажевца, и 6 градова из суседних земаља, из Берана, Цетиња, Херцег Новог (Црна Гора), Приједора, Бањалуке (Република Српска) и Мркоњић Града (БиХ). Када је о конкуренцији аутора млађих од 15 година реч, већина радова организатору је стигла из средина и установа у којима се, кроз активан рад са децом и младима, негује лепа писана реч. Тако су се на конкурс јавили ученици ОШ „Васа Чарапић“ из Белог Потока крај Београда, ОШ „Никола Тесла“ из Београда, чланови Песничке школе „Насмејани анђео“ из Смедеревске Паланке, као и велики број ђака књажевачких основних школа „Димитрије Тодоровић Каплар“ и „Дубрава“.

Конкурсни зборник XXIХ/13 садржи 34 рада и из штампе ће изаћи у фебруару 2021. године и биће доступан у Дигиталној завичајној збирци Библиотеке.

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕСНИЦИ

ПОЕЗИЈА

ПРВА НАГРАДА

Татјана Станишић, Трговиште (Књажевац) 

ДРУГА НАГРАДА

Дејан Антанасијевић, Књажевац 

ТРЕЋА НАГРАДА

Драган Недимовић, Београд 

ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА

Балша Рајчевић, Београд

Славко Вуковић, Беране (Црна Гора) 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

Вук Стевановић, Београд

Влада Илић, Штипина (Књажевац)

 

ПРОЗА

ПРВА НАГРАДА

Стамен Миловановић, Ниш 

ДРУГА НАГРАДА

Влада Илић Тушаковић, Јагодина 

ТРЕЋА НАГРАДА

Љиљана Милосављевић, Смедеревска Паланка

Миодраг Лазаревић, Пожаревац 

ПОХВАЛА ЖИРИЈА

Ивана Лекић, Параћин 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

Балша Лабудовић, Врбас

Драгана Јевремовић, Пожаревац

 

ПОЕЗИЈА АУТОРА МЛАЂИХ ОД 15 ГОДИНА

ПРВА НАГРАДА

Бојана Ђурковић 3/2 ОШ „Ловћенски партизански одред“, Цетиње (Црна Гора) 

ДРУГА НАГРАДА

Сергеј Јовић 5/2 ОШ „Стефан Немања“, Ниш 

ТРЕЋА НАГРАДА

Тијана Хил 7/2 ОШ „Вук Караџић“, Београд 

ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА

Катарина Лазаревић 7/2 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Теодора Спасојевић 7/2 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Софија Бабић 7/2 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Ања Катић 7/3 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Анђела Гавриловић 6/1 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд) 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

Нина Живковић 7/2 ОШ „Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка

Лидија Аранђеловић 7/2 ОШ „Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка

 

ПРОЗА АУТОРА МЛАЂИХ ОД 15 ГОДИНА

ПРВА НАГРАДА

Андреј Петровић 8/3 ОШ „Никола Тесла“, Београд 

ДРУГА НАГРАДА

Јована Краковић, Софија Скареп, Ања Ненадовић, Вања Драговић, Ђорђе Галић и Филип Марјановић 5/6 ОШ „Никола Тесла“, Београд 

ТРЕЋА НАГРАДА

Катарина Лазаревић 7/2 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд) 

ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА

Николина Зувић 7/2 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Милица Радисављевић 3/4 ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Мила Трајковић 2/2 ОШ „Дубрава“, Књажевац 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

Ана Павловић 7/1 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Анђела Гавриловић 6/1 ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток (Београд)

Мина Видојковић 2/2 ОШ „Дубрава“, Књажевац

Уна Вељковић 4/4 ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац                    

-   

“Андра Гавриловић 2020”
књижевна награда - Ресавска библиотека Свилајнац
САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА
„Ресавска библиотека“ у Свилајнцу је расписала 11. Књижевни конкурс “Андра Гавриловић” 2020. године за књижевно стваралаштво на српском језику. У складу са пропозицијама Књижевног конкурса, своје необјављене радове – приповетке и књижевне критике аутори су слали под шифром током два месеца, од 4. новембра до 31. децембра 2020.
Жири Књижевне награде радио је у саставу : Татјана Јанковић, писац, главни и одговорни уредник часописа „Кораци“ (Крагујевац), др Владан Бајчета, научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду и Оливера Мијаиловић, библиотекар у „Ресавској библиотеци“.
На конкурс су приспели радови 151 аутора из Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ-а, Словеније, Србије, али и писаца из дијаспоре. Већини аутора привлачнија је била приповетка, па је Жири имао могућност да прочита 135 радова, а у области књижевне критике њих 18. Неколико аутора огледали су се у обе категорије и доставили су и приповетке и есеје, огледе, односно књижевне критике.
Жири је, испуњавајући улогу уредника, вредновао и издвојио за објављивање у Зборнику изабраних радова са Књижевног конкурса „Црте и резе 11“ прозне радове двадесетчетворо писаца.
У ужем избору за награду међу приповедачима издвојена су остварења троје аутора : приповетка Брацо Владимира Митровића (шифра Комар), Argania spinosa Бојана Кривокапића (шифра Стара леса) и Чарапе од милион милијарди милиона Марије Алемпијевић (шифра Пелагија), чији је рад награђен. Победнчки рад је добро вођена кратка прозна форма која третира деведесете године, успевајући да не склизне у сентименталност, патетику и самосажаљење, а задржавајући топлину и мекоћу.
У Зборнику ће бити објављена четири рада у категорији књижевне критике. Својим дометима издвојио се рад др Владимир Вукомановића Растегорца (шифра Гап) Над црном рупом – Белешке о смислу песме „гап” у „Црвеној планети“ Горана Коруновића (Горан Коруновић, „Црвена планета“, Београд, Контраст издаваштво, 2014.) као врло добро постављена и исто тако изведена критичка студији о једном аспекту поезије Горана Коруновића. Жири као посебну вредност, овог јединственог текста, истиче избор теме, надахнуто писање и стилску доследност.
Свечаност поводом доделе награда добитницима и промоција Зборника “Црте и резе 11” одржаће се у марту 2021. године у Свилајнцу у зависности од епидемиолошке ситуације (датум ће бити накнадно саопштен).
У Свилајнцу, 01.02.2021.
Најуспешнији радови који ће бити објављени у зборнику „Црте и резе 11“ са Књижевног конкурса „Андра Гавриловић“ за 2020. годину, постављени у PDF-u на овом блогу односно на сајту Ресавске библиотеке http://www.resavskabiblioteka.rs
ПРИПОВЕТКА:
1. добитник Књижевне награде “Андра Гавриловић 2020” за приповетку
Марија Алемпијевић (Лучани) – Чарапе од милион милијарди милиона
2. Момчило Бакрач (Врбас) – Георгијусов коњиц и ала
3. Милан Д. Воркапић (Врњачка Бања) – Дан када је умрла Нада
4. Милана Грбић (Кикинда) – Београд
5. Виолета Ивковић (Београд) – Кашичица
6. Милан Јанковић Сатријани (Пожаревац) – Милун(ка)
7. Чедомир Јанчић (Сомбор) – Ноктурно
8. Горан Јовановић (Бар) – Жермин Жибао
9. Миодраг Којадиновић (Београд) – Драшко га није видео
10. Бојан Кривокапић (Нови Сад) – Argania spinosa
11. др Катарина Кукурузовић (Београд) – Свила боје меда
12. Радисав Марјановић (Чачак) – Воденички концерт за дуваче и перхусионисте у C -duru
13. Владимир Митровић (Крагујевац) – Брацо
14. Петра Нешић (Ниш) – Гостинка
15. Лазар Павловић (Београд) – Недеља
16. Јелена Палигорић Синкевић (Београд) – Први дан на обали
17. Бранка Селаковић (Београд) – Arhe
18. Љиљана Д. Ћук (Београд) – Пси
19. Катарина Фиаменго Алиспахић (Нови Београд) – Субота
20. Љиљана Фијат (Нови Сад) – Једна од 39.575.515.125 жена на свету
КРИТИКА:
1. добитник Књижевне награде “Андра Гавриловић 2020” за књижевну критику
др Владимир Вукомановић Растегорац – Над црном рупом – Белешке о смислу песме „гап” у Црвеној планети Горана Коруновића (Горан Коруновић, Црвена планета, Београд, самиздат едиција Caché, 2014.)
2. Невена Станојевић – Безимени Арапин – Слика Другог у Даудовом роману Мерсо-контра истрага (Камел Дауд, Мерсо контра-истрага, Нови Сад, Академска књига, 2015.)
3. Бошко Ломовић – Скоројевићсство у нашем говору
4. Милан Громовић – Иза огледала самопорицања (Мило Ломпар, Дух самопорицања – У сенци туђинске власти, Еvro-Giunti, Београд, 2013. и Повратак српском становишту, Catena mundi, Београд, 2013.)
j

Књижевни клуб „Моравски токови“ Трстеник

„ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН КРАЈ МОРАВЕ„ 2020.

Конкурс за награду „Љубостињска розета“ 

ОДЛУКА ЖИРИЈА: 

ПРВА НАГРАДА („Љубостињска розета“)

Шифра: Црни дан 2020; песма: ОБРАЋАЊА СВЕТОМ САВИ; аутор: Мирослав Јозић, Смедеревска Паланка. 

ДРУГА НАГРАДА

Шифра: „Када улазиш у наш дом”; песма: КАДА УЛАЗИШ У НАШ ДОМ; аутор: Искра Пенева, Нови Београд. 

ТРЕЋА НАГРАДА Шифра: Моравска ноћ; песма: ВОЛЕТИ НАТЕНАНЕ ; аутор: Александар М. Арсенијевић, Београд

ПОХВАЛЕ:

Шифра: Радача Чихорић; песма: ЕТРАНИ аутор: Константин Ађанин, Медвеђа

Шифра: Шербет ; песма:  НЕНАДАНО ; аутор: Јована Аксентијевић, Кнић.

Шифра: Биба ; песма: ПОДСТАНАРСКА СОБА ; аутор: Биљана Станисављевић, Београд.

Шифра: Перфектна игра ; песма:  АКО МЕ ПОЉУБИШ ; аутор: Миладин Дабетић, Београд.

Шифра: Бугенвилија63 ; песма: КОРАЦИ ; аутор: Жаклина Манчић, Житковац.

Шифра: „Сенка анђела; песма: НИСАМ ТЕ СРЕО ЗА ЖИВОТА, СВЕЧЕ ; аутор: Аћим Тодоровић, Власеница (Република Српска).

Шифра: Седам и двадесет ; песма: ЉУБАВ; аутор: Љубиша Красић, Прокупље. 

У Трстенику, 23. 10. 2020.                                                                                                             

ЖИРИ:

Верољуб Вукашиновић, председник;

Драгиша Батоћанин, члан и

Саша Војиновић, члан.

На четврти међународни песнички конкурс к. клуба "Миодраг Петровић" из Баточине пристигло је 167 песама од 167 аутора из десетак земаља.

Жири је радио у саставу:

Дарко Поповић - председник жирија, песник,

Катарина Карић - члан, песник и писац,

Раша Цалић - члан, песник.

Одлука жирија је да су награђени аутори и песме:

1 место. шифра: Црни дан - Мирослав Јозић са песмом "Часна Ћирилица",

2 место. шифра: Слутња - Јован Бундало са песмом "Бићеш са мном у вечности",

2 место. шифра: Гравирани - Драган Величковић са песмом "Коритари",

3 место. шифра: Видик - Стеван Милошевић са песмом "Светородна зрења",

3 место. шифра: Искра - Саша Марић са песмом "Доживљај дужине пољупца за васцели живот",

3 место. шифра: Донау - Илија Веселинов са песмом "Нигдина".

Посебна награда к.клуба "Миодраг Петровић", коју су изгласали сви чланови клуба, припала је аутору:

шифра: Пећанац - Голуб М. Јашовић са песмом "Под храстом у нимнику".

Похвањени аутори и песме су:

шифра: Марија - Оливера Синђелић са песмом "Макови у житу",

шифра. X-53 - Хранимир Хране Милојковић са песмом "У платненим ципелама",

шифра: Ковачева кћи - Рада Матушки са песмом " Србијо, где си?",

шифра: Дервента - Иван Јоцић Вишевски са песмом "Лазареве воде",

шифра: Шврле - Тијана Нашпалић са песмом "Одраз у води",

шифра: Тесла - Сергеј Јовић са песмом "Славимо мир, љубав и знање",

шифра. Чувар Части - Зоран Јовановић са песмом "У сну",

шифра: Стручак поезије - Емина Радевска са песмом "Ако те икад",

шифра: Лепеница - Зоран Ранитовић са песмом " Кликер",

шифра: Гага 69 - Драгана Илијевска са песмом "Јесен у жени...",

шифра: Сунчаност - Александар М. Арсенијевић са песмом "Похвала липама",

шифра: Циле - Љубомир Петронијевић са песмом "Под столом у облацима".

Честитамо награђенима и похваљенима а осталима желимо више среће на неком од наредних конкурса.

Захваљујемо свима који су учествовали на нашем конкурсу.

Ове године је више награда и похвала због тренутне ситуације са "корона вирусом" и због немогућности организовања 4 међународног песничког маратона. У договору са ауторима награде и похвале ће бити послате на адресе аутора.

 

  


РЕЗУЛТАТИ
КЊИЖЕВНОГ КОНКУРСА "СОКОБАЊА 2020"
ПОЕЗИЈА - на конкурс је стигло укупно 105 песама од 68 аутора. Поједини аутори су слали више песама од траженог
у конкурсу (једна песма до 32 стиха).
ПОЕЗИЈА
1. МЕСТО
МИЛКО СТОЈКОВИЋ, Смедеревска Паланка - Огњиште;
2.МЕСТО
НАЂА БРАНКОВ, Вршац -Срб,јунак, мартир;
3.МЕСТО
ДАНИЈЕЛА БОЖИЧКОВИЋ РАДУЛОВИЋ, Мало Црниће, Нера;
ПОХВАЛЕ:
1. ЈОВАН Н. БУНДАЛО, Београд, Историја моје рјеке,
2.РУЖИЦА ТОМИЋ, Панчево, Стара шкриња
3.ДАРИНКА КРУНИЋ БЈЕЛИЦА, Обреновац, Аманет
У зборник улазе и следећи песници:
1.ИВАН М. ПЕТРОВИЋ, с. Кланица , Кад оде песник
2.ВЕСНА СТАЈКОВИЋ, Баточина, Немој толико,
3.ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ, С. Паланка, Доктор Лаза,
4.РАДОЈИЦА ПЕРИШИЋ, Нова Варош, Трен за радовање,
5.ЗОРАН ПАВЛОВИЋ, Параћин, Ајфон
6.ДУШАН МИЈАЈИЛОВИЋ АДСКИ, Ниш, Црв сумње,
7.РАДЕ М. ОБРАДОВИЋ, Велики Поповац, Јутро над Сокобањом,
8. ЉИЉАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, С. Паланка, Лепота даривања,
9.ЉУБИНКА ЗЛАТКОВИЋ, Ниш, Јунске кише
10.ДРАГАН НЕДИМОВИЋ, Београд, Чај за двоје
11.БЕКА МИТИЋ РИСТИЋ, Ниш, Мили мој,
12.ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ, Зајечар, У огледалу,
13.СЛАВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ, Лесковац,Лептерија и Жупан,
14.НЕВЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Звечан, Граничник,
15.ВЛАДА ИЛИЋ ТУШАНОВИЋ, Јагодина, Баш овај тренутак
16.ТИЈАНА НАШПАЛИЋ, Кикинда, Нема нас,
17.БРАНКО ЋИРОВИЋ ЋИРО, Ћићевац, Песма боема,
18.ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ, Прокупље, Нема живота,
19.БАЛША РАЈЧЕВИЋ, Београд, И ја живим,али неки други живот,
20.МИЛОВАН БАЈОВИЋ, Аранђеловац, Српска легенда,
21.САНДРА БОГДАН,Осијек Хрватска, Аритмија срца,
22.МИРА ЦЕРОВИЋ ТАСИЋ, Ниш, Изнад Ртња,
23. МИЛИЈАНА СЕТА, Ниш, Јахачи апокалипсе,
24 НИКИЦА БАНИЋ, Инђија, Кловн,
25. БОЖО ЗЕЧЕВИЋ, Ниш, Моја си,
26.СНЕЖАНА МАРКО МУСИНОВ, Земун, Закони природе коло воде,
27.МИЛОВАН МИЋА ПЕТРОВИЋ, С. Паланка, Гледам тишини у очи,
28.ДЕЈАН КРСМАН НИКОЛИЋ, Шабац, Семе зла,
29. РАНКО ГРЕБОВИЋ, Београд, Благослов
30. РАДА КРСТИЋ, Сокобања, Моја Сокобања,
31.МИЛИЋ МИЛЕТИЋ МИЋА, Сокобања, Савет за сокобањске госте,
32. СТЕФАН КНЕЖЕВИЋ, Крушевац, Ову песму посвећујем теби,
33.ИЛИЈА ВЕСЕЛИНОВ, С. Паланка, Смрад,
34.МАРИЈАНА МИЛОШЕВИЋ, Алексинац, Кад једном дођеш
35.МАРКО ПАЈИЋ , Врњачка Бања, Бајалица,
36.МАРКО БАЧАНОВИЋ, Сарајево БиХ, Постанак,
37.ТИЈАНА МИТИЋ, Мијатовац, Растанак,
38. МИЛАН МИЛОШЕВИЋ, Панчево, Да ли видиш свете,
39.САБАХ АЛ ЗУБЕИДИ, Ирак, Недаћа времена
40.ДРАГАНА ГОСТЕ, Велика Плана, Ветар
41.МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ, Пожега, Твоја слика
42.БРАНКА ТИРНАНИЋ, Крњево, Душа Косова,
43.АНА ЂУРИЋ МАРЈАНОВИЋ, Старо Село, Давне слике,
44.ДАНИЈЕЛА СТОЈКОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ, Лесковац, Сине,
45.ГОРАН ПИЛИПОВИЋ, Бања Лука РС БиХ, Шта ако,
46.МИЛОРАД БИБИН, Зрењанин, Тражим пут до твоје душе,
47.ДРАГИША ЕРАКОВИЋ, Ниш. Опомена,
48.МАГДА ЂОРЂЕВИЋ, Опланић, Аскеза,
49.ДОМАЗЕТОВИЋ СВЕТЛАНА, Зрењанин, Ко си ти
50.АНА ЖИВКОВИЋ, Крагујевац, Нисам
51.ДРАГИЦА ДРАГА ГРБИЋ, Вишеград , Око мене севдах,
52.АЛЕКСАНДРА МРАКИЋ, Ламинци БиХ ,Моја бака,
53.ДРАГАН МАТЕЈИЋ, Крушевац, Песма за бабу,
54.АЛЕКСАНДАР ЈАЊУШЕВИЋ, Крагујевац, Мој тата је човек о речи,
55.РАДОЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ, Обреновац, Сонет о старењу
56. ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, Кнић, Нови дани,
57.ЈОВАНА АКСЕНТИЈЕВИЋ, с. Баре,Кнић, Небески светионици
58.МИРОСЛАВ ВЕЛИЧКОВИЋ, с.Осларе Бујановац, Патња српског Космета,
59.ТОМИЋ СТОЈАН, Панчево, Чаша од пластике,
60. ЉИЉАНА ТЕРЕНТИЋ, Смедерево, Сузе, душа и крв,
61.АЛЕКСАНДАР АРСЕНИЈЕВИЋ, Београд, Слаткопој проседе љубве,
62.МИЛОРАД ОБРЕНОВИЋ,Рогатица РС БиХ, И нека траје.
ПРОЗА- На конкурс за најлепшу причу стигло је укупно 53 прича од 35 аутора. Као и код песама и овде је неколико аутора послало више прича од прописане једне. Зато има више прича него аутора.
1. МЕСТО
ДУШАН МИЈАЛОВИЋ АДСКИ, Ниш, Собно пролеће,
2. МЕСТО
ЈОВАН Н. БУНДАЛО, Београд, Дара Јованова
3.МИРА ЦЕРОВИЋ ТАСИЋ, Ниш, Последње путовање ћиром,
ПОХВАЛЕ:
1.РУЖИЦА ТОМИЋ, Панчево, Марканов сан,
2.ЉУБОМИР ИЛИЋ,Мала Крсна, Свиња на зиду
3.НИКОЛА ПЕШИЋ, С. Паланка, Црно вино
У зборник су ушли:
1.ДАРИНКА КРУНИЋ БЈЕЛИЦА,Обреновац, Јулка,
2.ЉИЉАНА ТЕРЕНТИЋ,Смедерево, Кад пева земаљска и небеска Србија,
3.СТАМЕН МИЛОВАНОВИЋ,Ниш, Круг,
4.ВЛАДА ИЛИЋ ТУШАНОВИЋ, Јагодина, Грехови и казне,
5.ВЛАДИМИР ЋУРЧИН, Зрењанин, Мали ноћни разговори у доба короне,
6.АЛЕКСАНДАР М. АРСЕНИЈЕВИЋ, Београд, Невени крила херувимска,
7.МИЛОРАД БИБИН, Зрењанин, Можда ће доћи,
8.БОРИВОЈЕ БОРА ВИДОЈКОВИЋ, Ћићевац, Пријатељ,
9.АНА ЖИВКОВИЋ, Крагујевац, Зубић вила прави прекршај за време полицијског часа,
10. ЉИЉАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, С. Паланка, Белина,
11.СТЕФАН ЕЛЕЗОВИЋ, Лопаре БиХ, Извршиоци,
12.ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ, Зајечар, Плес са лавовима,
13.НИКИЦА БАНИЋ, Инђија, Добитак у шољи,
14.ХЕЛЕНА ХИМЕЛ, Београд, Воз,
15.ПЕТРА НЕШИЋ, Ниш, На продају ципелице за бебе.Неношене,
16. СНЕЖАНА МАРКО МУСИНОВ, Земун, нема зиме,
17.ИВАНА ЛЕПОЈЕВИЋ, Ниш, Не-обичност,
18.ЗОРАН БАР, Београд, Плави бескрај,
19.ДРАГАН МАТЕЈИЋ, Крушевац, Посета,
20.ИВАН М. ПЕТРОВИЋ, с.Кланица, Крај света,
21,ТАТЈАНА МИТИЋ, Мијатовац, Љубав некад и сад,
22.МИЛИЦА ТОШИЋ, Београд, Мала летња прича,
23.ДАНИЈЕЛА СТОЈКОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ, Лесковац,
Да ли ово боли од ветра?
24.МИЛАД ОБРЕНОВИЋ, Рогатица РС БиХ, Дом за старе
25.ЈОВИЦА ЂУРИЋ МАЈОР, Ниш,, Човек и време,
26.ДР КАТАРИНА КУКУРУЗОВИЋ,Београд, Смак,
27. ИГОР МИЉКОВИЋ, Пударци, И пси имају душу зар не?
28.МИЛКО СТОЈКОВСКИ,С. Паланка, Ја ти и прича,
29.ДАНИЈЕЛА БОЖИЧКОВИЋ РАДУЛОВИЋ, Мало Црниће .Писац.
ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА И ПОДЕЛА НАГРАДА БИЋЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ОКТ0БРА 2020. ГОДИНЕ.
СТРУЧНИ ЖИРИ:
1.Хранимир Хране Милојковић, председник,
2. Милош Мики Вељковић,члан,
3. Ана Мијајиловић, члан.


Резултати конкурса ,,Жубори са Моравице", ИвањицаРЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПОЕЗИЈУ „ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА 2020“
I награда – Логор, Јелена Вукановић, Младеновац
II награда – Тајна воде, Шимон Цубота, Раковица
III награда – Винсентове плаве очи, Иван Јанковић, Bismarck, NorthDakota, USA
Похвала – Кријеснице од људи, Амина Хрнчић, Сарајево, БиХ
Похвала – Преци, Иван Новчић, Краљево
ПЕТНАЕСТ ОДАБРАНИХ
Стваралачко бдење, Жељка Аврић, Сремска Митровица

Је ли ово љубав, Јован М. Бундало, Београд

Јабланови детињства у огледалу неба, Биљана Грошин, Меленци

Онако како ме ти видиш, Немања Драгаш, Београд

Мали бог, Наташа Касаш, Нови Сад

Доживљај из Темишвара, Славиша Крстић, Смедеревска Паланка

Очи, Милан Милутиновић, Београд

Помириши оца сине, Ана Никвул, Младеновац

А куда ћеш ти птичице, Јован Д. Петровић, Петровац на Млави

Без наслова, Анђела Пендић, Београд
Јесен, Марко Порапатић, Београд
Милост велике кише, Весна Радовић, Београд
Снијег лежи, ја стојим, Сања Радуловић, Добој, Република Српска
Слика на зиду, Биљана Станисављевић, Београд
Телебезглав, Владанка Цветковић, Београд

ПЕСНИЧКА НАДАХНУЋА
Плави чајник, Драган Величковић, Грделица

Хуманост, Јелена Вукановић, Младеновац

Ако се изненадиш, Јелена Вукановић, Младеновац

Чекићи Светог Бенедикта, Иван Јанковић, Бизмарк, САД

Побуна противу Готаме, Иван Јанковић, Бизмарк, САД

Мона, Богданка Крстић, Београд
Поједена песма, Елеонора Лутхандер, Стокхолм, Шведска
Село, Милош Марјановић, Београд
Обриси повратка у завичај, Душан Мијајловић Адски, Ниш
Пешчани каранфил, Ненад Ж. Милошевић, Пожаревац
Убица, Иван Новчић, Краљево
Град, Владан Олгин, Београд
Мртво море, Срђан Опачић, Нови Београд
Glaucus, Милица Петровић, Београд
Тиха помрчина тек дошла, а у соби, Ненад Петровић, Београд
Пламен ватре окупљених душа, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Париз, Француска
Чин без суфлера, Милко Стојковић, Смедеревска Паланка
Скривена преплитања, Амина Хрнчић, Сарајево, Бих
Путокази, Шимон Цубота, Раковица
Глагол: острво, Шимон Цубота, Раковица
Сазревање, Оливера Шестаков, Београд


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРОЗУ „ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА“ 2020.
Сусрет, Милан Р. Симић, Велика Плана – прва награда
Мост, Александар М. Арсенијевић, Београд – друга награда
Песник на електричној столици, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Париз – трећа награда
Хомоними, Петра Нешић, Ниш – похвала
Оловка, Зоран Додеровић, Нови Сад – похвала
Насумичне просторије, Зоран Бар, Београд
Вируси, Јованка Божић, Ваљево
Ал` баш најкраћа, Данијела Божићковић Радуловић – МилаНова, Петровац на Млави
Где си?, Весна Ђукановић, Кикинда
Перони, вагони, точкови, точкови…, Богданка Костић, Београд
Порођај, Мирослав Костић Коле, Београд
Па, шта, Славиша Крстић, Смедеревска Паланка
Колекција једне келнерице, Бошко Ломовић, Горњи Милановац
Чајала сакра, Симонида Лончар, Врбас
Лавиринт, Милан Манић, Панчево
Вода и камење, Милош Марјановић, Београд
Ишчекивање, Душан Мијајловић Адски, Ниш
Зид и кора, Тања Милутиновић, Београд
Хомоними, Петра Нешић, Ниш
Антикварница једне девојчице, Јован Јона Павловић, Краљево
Сломљено воће, Данијела Падејски, Ваљево
Бинарна љубав, Данијела Падејски, Ваљево
Неизвесност, Љиљана Пирић, Београд
Памет, Драган Поп Драган, Кикинда
Она, Драган Ј. Ристић, Ниш
Исповест једног диктатора, Драган Ј. Ристић, Ниш
Султанов савет, Милан Р. Симић, Велика Плана
Краљице моја, Милан Р. Симић, Велика Плана
Трептај, Тихомир Стевановић, Младеновац
Возови Љубгорода, Радмила Стојановић
Утроба времена, Мирјана Ускоковић-Митровић, Земун


2 коментара:

 1. Поштовање
  Молим вас да објавите овај конкурс који вам шаљемо у прилогу
  Унапред захвални срадчно вас поздравља Књижевни уметнички клуб "Перо аматера" Бечеј

  Kњижевни Уметнички Клуб „Перо аматера“
  Бечеј


  расписује
  ОПШТИ КОНКУРС
  Позивамо уметнике: песнике, писце и сликаре да учествују и својим учешћем помогну култури да се уздигне на виши ниво.
  Тема конкурса „Породичне златне нити“
  Пропозиције:
  - Писци и песници шаљу своје радове у Ворду, користећи ћирилично писмо, што је у скаладу са одредбама Статута нашег Удружења, фонтом: Вердана, величина фонта 12.
  - Сликари треба да пошаљу фотографије највише 3.(три) своја дела, нацртана или насликана у црно-белој варијанти (монохромо) са техником по избору (оловка, акварел, уље, креда...).
  - Фотографије слика насликане у боји конкуришу за корице књиге.
  - Радове слати електронским путем на адресу: kukperoamatera@gmail.com
  - Конкурс је отворен од 01.02.2021 до 01.04.2021.
  - Радове потписати пуним именом и презименом, адресом, контакт телефоном и мејлом.
  - Само одабрани радови плаћају котизацију у висини =900.оо РСД.
  Радове ће селектирати трочлани стручни жири, а резултати ће бити објављени 15.04. 2021. на истом сајту и на Фејсбук страници: Књижевни Уметнички Клуб „Перо аматера“
  - Учесницима конкурса се не плаћа ауторска надокнада.

  ОдговориИзбриши
 2. Подсећање на рокове и нове конкурсе.

  ОдговориИзбриши