О нама

,,Књижевни клуб 21“
Трг хероја 7
Смедеревска Паланка
тел. 064/318 48 13
200 - 2429470101887 - 39, Банка Поштанска штедионица
Матични број: 17776690
ПИБ: 106117656

На основу одредаба Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене и политичке организације за територију Србије, (Службени лист СФРЈ бр.42/90), и слободне воље групе грађана, а на позив Иницијативног одбора за оснивање ,,Књижевног клуба 21”, одржана је Оснивачка скупштина 16. 03. 2009.год. у Малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка са почетком у 18 часова.
Председавајућа, Нена Радуловић је констатовала да Оснивачкој скупштини присуствује довољан број оснивача и ставила Дневни ред на усвајање, који је усвојен без допуна. Договорено је да се по свим питањима гласа јавно, акламацијом, како је предложено Пословником о раду Скупштине.
            Програм и Статут су прихваћени једногласнo и донета одлука о оснивању Књижевног клуба, а после краће дискусије о називу клуба, већином гласова је усвојен назив: ,,Књижевни клуб 21”
1.      На предлог Организационог одбора, за председника Скупштине је изабрана Нена Радуловић.
2.       За Управни одбор су изабрани:
Љиљана Милосављевић (председник), Марина Краговић, Данијела Глишић, Надежда Михајловић и Јулијана Мировић.
3.      За Надзорни одбор Милован Петровић (председник),  Драгић Јевтић и Желимир Стефановић.
4.      Основне смернице за План рада се састоје у омасовљењу чланства младима и подстицању њихове креативности. Организовање књижевних сусрета. Организовање манифестације ,,Сусрет књижевних клубова из седам градова”. Промоција ауторских и актуелних књижевних дела. Праћење конкурса за прибављање донација за одређене пројекте актуелне за клуб. Користити и електронске медије у представљању стваралаштва чланова клуба. Организовано учешће у манифестацијама које ће презентовати наш рад и средину. 
(Из записника са оснивачке седнице 16. 03. 2009. године)

         Од када је основан ,,Књижевни клуб 21“ , окупљени песници и књижевни ствараоци,  учествујући на многим расписаним конкурсима и манифестацијама су достојно реперезентовали Смедеревску Паланку и нашу општину.
 Од једног Клуба који је настао срамежљиво и са приличном скепсом у свом окружењу успева да сигурно плови поетским водама ове наше Србије, пркосећи свим проблемима једним само себи својственим ставом, без претензије да се другима намеће, већ тежи да оригиналношћу себи привуче симпатије себи сличних. За веома кратко време успели смо да се имена наших чланова где год да се појавимо изговарају са уважавањем и респектом. Увек смо радо виђени гости и добри домаћини, ствараоци великих домета, а опет дечјих руку и простодушних погледа на свет. 
      Посебан квалитет представља различитост у свему, од разлике у књижевном изражавању, до оног људског испољеног у карактеру личности. Тај "креативни неред" у нашим редовима на први поглед одаје можда скупину повређених сујета, умишљених ликова,  задртих умова, међутим управо тај хаос рађа трепераве звезде, што би рекао Фридрих Ниче. У томе је можда и тајна успеха који смо као још увек један од најмлађих Књижевних клубова у Србији постигли.