недеља, 1. септембар 2013.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА I ПЕСНИЧКОГ КОНКУРСА КЊИЖЕВНОГ КЛУБА ‘‘21’’На првом песничком конкурсу Књижевног
клуба ‘’21’’ учествовало је 312 аутора из 110 места
широм света. Више од 900 песама стигло је од
песника из 17 земаља међу којима су, осим свих
бивших југословенских република, Пољска, Нови
Зеланд, Немачка, Грчка, Бугарска, САД, Холандија,
Аустралија, Чешка... Тиме је овај конкурс добио
међународни карактер. Што се квалитета прис-
тиглих радова тиче, њих око стотину је ушло у
ужи избор за најбоље песме и заслужује да буде
објављено.
После неколико заједничких разматрања,
жири је донео одлуку да се најбољом песмом на
конкурсу прогласи ‘‘Дедина лула’’ Николе Сто-
јановића из Јасике, у којој песник показује изузетно
сналажење у оквиру строге форме. Ова песма која
је пуна успелих песничких слика које се смењују
са лакоћом и одмереношћу представља пример
за здрав песнички однос према традицији и пое-
зији. Друго место на конкурсу освојила је песма
‘‘Заборављени кишобран’’ Армина Хусеиновића из
Сарајева, у којој се аутор бави разматрањем поку-
шаја избављења из света конфликaта. Немирење
бића са непоправљивошћу садашњег тренутка пре-
лази из ескапизма у равнодушност и у тој нена-
метљивој градацији је тежина ове песме. Треће
место додељено је Горану Ранчићу из Бабушнице
за песму ‘‘шта учинити с љубављу’’. Ова песма је
завршни део песничке трилогије коју смо добили од
њеног аутора и из које би било који наслов могао
равноправно да представља читав циклус. Због
уравнотежености трилогије и закључка да је писана
руком песника који на прави начин негује своју
поетику и концепцију унутар ње, било би добро у
зборнику објавити све три његове песме.
Може се рећи да је први песнички конкурс
Књижевног клуба ‘’21’’ по броју пристиглих песама
и њиховом квалитету превазишао очекивања. Због
тога је одлучено да се, осим награђених, похвале још
три песме. То су ‘‘Мјера за висину’’ Душка Бабића,
‘‘Орах’’ Љиљане Браловић и ‘‘Молитва обешених’’
Драгана Марковића. Са задовољством закључујемо
да ће зборник у којем ће бити објављен само део
песама које су ушле у ужи избор бити песничка
збирка коју ће љубитељи поезије са уживањем
читати.

Мирослав Јозић, председник жирија
Данијела Васиљевић, члан жирија
Славиша Крстић, члан жирија
августа 2013. године
у Смед. Паланци

Нема коментара:

Постави коментар