недеља, 25. март 2018.

Дарко Хабазин (1964)БЕЗ ПАТЕТИКЕ

Позиваре дочекују одговори неми
Сва су ћутања темељена на томе
да увек долази гори...
Не препознају боље!

Утеге тело у јавности показују,
на теорије завере пазе и паузе

Не може се писати песма оптимистична
с оволико непамети...

Скрупуле срљања заустављају,
Остало одрађује време

ИДА

Месече тражи,
осветљавај и оно што се не сме
Престани – потеро!

Очи тек кад забледе и згасну,
захвати естетски важности имају


Скрити у грмљу су многи,
побеђује неваљало...

срамота не диже главу,
и у цркви ризе тесне,

Кнедле понеке грла спутавају,
на вашариштима месец преостале тражи
Оверењу – безуслови!

ОДУКА

Јутро је по навици
тонове вечери – обесмислило
Опсено, пируј док корак назадан бега
Толико жеља у нескалду

И Вишње у жесту су силе,
наметнуто сустајање утврду дуби
Прилика омчу увезује
без топота, копитом – прахује све дотакнуто

Ако можеш, срно клизорека
баршунари одукама довека
Песмено тако препојашњено ово,
изгубити смисао неће

СЛОВАРЕЊЕ

Словару – језгри,
лучи и ћудореди
Предачко не дај колено,
новоме нађи темељење
Твори и нетвориво,
за речи гини

Пером – пупољи,
разапињи а ћирили

Дарко Хабазин je рођeн у Бeограду. Дипломирани eтнолог, по профeсиjи библиотeкар. Обjавио jeданаeст књига. Прeвођeн je на кинeски, бугарски, француски и eнглeски jeзик. Од 2012.  годинe члан je УКС-а. Прeдсeдава Хаику Удружeњeм Србиje и Црнe Горe. Учeсник  je многих колониjа и маратона. Обjављиван у броjним антологиjама, алманасима и зборницима.

Нема коментара:

Постави коментар