понедељак, 30. октобар 2017.

СА АЛМОМ НА САЈМУ КЊИГАНЕВИДЉИВА ПАУЧИНА
Најлепша остварења са ХVI конкурса
за најкраћу кратку причу
(Приредио Ђорђе Оташевић)
A
Alma
Београд, 2017      ПРЕДГОВОР
      Међу причама пристиглим на ХVI конкурс за нај-
краћу кратку причу, који је организовала издавачка кућа
„Алма”, Дејана Јовановић, Драгана Лазић, Алма Оташе-
вић и Ђорђе Оташевић изабрали су, по њима, три најбоље
приче. Приче послате електронском поштом или потписа-
не приче нису биле у конкуренцији за награде, али су,
уколико су својим квалитетом то заслуживале, уврштене
у овај зборник.
I награда: Миодраг Лазаревић, „Невидљива паучина“
II награда: Жељка Башановић Марковић, „Игра мува“
III награда: Слободан Р. Мартиновић, „Чудна прича (или
можда не?)“
  
     Данијела Васиљевић
    ДОПИСИВАЊЕ СЕБЕ

    На полици за књиге, оној на северном зиду собе,
уметнуто је и неколико албума. Набрекли од количине
фотографија заударају на мирисе кућних испарења и ната-
ложене влаге из ћошкова.
   Жени већ неколико дана тежају у рукама док бри-
ше прашину да пусти свеж ваздух међу странице како би
протерао мемљив задах.
   А данас, данас јој се чине лакшим, као прочишће-
ним. Отвара албум. На фотографијама ње нема. Нема је!
Као да није ни постојала. Да ли је уопште постојала? – пи-
та се.
   Враћа се првој страни. У руци оловка, иако обична
– графитна, оставља трагове; дописује је. Предати се без
борбе – равно је самоубиству. Она хоће да је има, захтева
да је има, бар онолико колико је живела, ништа више.
   Иако зна да треба да се помири са својим нестаја-
њем, да затвори албум и врати га на полицу на северном
зиду собе она чврсто држи оловку у руци, укоченим пр-
стима.

Илија Веселинов
PARTY MORTALE

веје страх кроз стуљену свест
ума прах – језа баца мрест

уза зид гмиже лишај жут –
дажди стид куд год крене пут
(Мирослав Јозић)

      Погреб. Тужан догађај. Осећање губитка. Нестанак
неког ко је био жив, као ми сада, буди свест о сопственом
ништавилу. Иза немоћи навире очај.
     После сахране такозвани ручак. За неке прилика да
се једе, попије, забави, да се добро проведе. У сали ресто-
рана, сујеверну скрушеност и тајац, са послужењем прве
ракије, ремети жамор. После друге, треће и ко зна које ча-
шице наступа сахранијада. Жамор прераста у галаму, до-
викивање, препирку.
      Мушко пијано друштванце дуелише око свега и
свачега: ко може више да попије, ко је тежи, ко јачи. Нај-
зад дођоше и до теме – Жена. И, некако логично, наметну
се питање; да ли жену треба тући? Сви се изјаснише. И
појединачно и групно. Изнесоше своје примере, лично и
туђе искуство, аргументе, и све то рекоше више пута. Има
се и времена и ракије. Не жури се кући, а и зашто кад их
тамо чекају те, такве, жене. Алкохол потискује разум низ
црева и бешику, коју повремено празне у смрадном ресто-
ранском нужнику.
— Да, жену треба тући — сложише се на крају.
— И треба да буде рата. И не може нам нико ни-
шта, јер смо јачи од судбине.
    Дохватише чаше, и таман да наздраве, кад, један од
њих, повишеним тоном, показујући прстом ка небу, рече:
— Жену не треба тући! Ја сам моју тукао и ништа
не вреди. Она то не разуме.
   Друштво се насмеја. Куцнуше чашама.
— Живели!
   Поред њих седи сестра покојника, гледа у празан
тањир и плаче.

   Љиљана Милосављевић
   МОГЛА САМ И ДА ПРЕЋУТИМ

   Љиљо, Љиљана... чујем из друге собе ме дозива.
— Ту сам, шта ти треба?
— А ти си? Исто се тако зове и моја ћерка – каже ми.
— Ја сам, мајка, твоја ћерка.
— Извињавам се, не познајем те – рече, тужно.
   Што ли јој рекох, кад то одавно знам.
  
   Милко Стојковић
   РОМАН У ЉУДСКОЈ ВЕЛИЧИНИ

   Написао сам роман. Није научна фантастика, али
се радња одвија у будућности. Мојој будућности. Једна
топла људска прича без много ковитлања, вртоглавица и
главобољки.
   Временом сам приметио да роман није више ни та-
ко обиман, ни садржајан као што је написан у првој вари-
јанти. Појединих поглавља уопште није било, а многа де-
шавања су имала сасвим други ток. Чак су се и многи ли-
кови изгубили и нестали, а појавили су се, не мојом во-
љом, нови, непланирани, самодошли.
   Једног тренутка роман се свео скоро па на припо-
ветку. Није ништа више било као у роману писаном за бу-
дућност. Ајд, што су споредни ликови добили истумбане
улоге, него ни сам главни јунак није више био исти, нити
је могао контролисати своје догађаје. Сама прича му је,
временом, променила и лик и карактер. Тамо где је некад
био нежан, сада се то испољавало као грубост, а постао је
танак и кидљив баш тамо где је најмање очекивао.
   После много година, од читаве писаније, остао је
само афоризам. Са заплетом и неочекиваним обртом. И
тачка. А онда је и он полако бледео, било га је све мање,
док га није сасвим нестало.
   Остала је само тачка, а и она је временом ишчезла.
П.С.
   На крају крајева од свега је, ипак, остала фуснота,
до тада, срећом, непримећена ни од кога, занемарена, али
је питање времена када ће и она измаглити.
  
   Зоран Тодор
   МАНСАРДА

   Дошле су године, када затворених очију, могу да
измаштам брзину фијука длана кроз ваздух.
   Пролећни ветар и даље шамара казаљке по часов-
ницима Београда.
   На Монмартру су стале.
   Помислих, и ти си над крововима велеграда. Наша
мансарда и небо. Призор – позоришни... Играмо међу ку-
лисама од димњака. Чујем аплауз, а дланова нигде.
  И док те замишљам унет у причу о нама, примећујем
како иза мене, поред баште Коларца, кроз гужву
пријатног сутона, лупкајући дугим белим штаповима,
хитро промичу момак и девојка, држећи се за руке.

http://www.alma.co.rs/knjizevni-pregled/broj11/nevidljivap.pdf

Нема коментара:

Постави коментар